Minska transporter och bomkörningar meD 50%

SveLog CleanFLEX är en trådlös sensor som  övervakar en behållares fyllnadsnivå och skickar data i realtid till CleanCityNetworks. Logga in och se status direkt på skärmen för fyllnadsgrad och därmed också behovet av tömning. Inga fler bomkörningar eller onödiga tömningar. Sparat tid, pengar och miljö!

SveLog CleanFLEX kan enkelt fästas till alla typer av behållare eller tankar för att övervaka alla typer av avfall, inklusive fast material och vätskor. Tillsammans med molnplattformen ökar effektivitet för insamling av avfall rejält med upp till 90% och kostnaden minskar motsvarande.

SveLog CleanFlex monteras enkel i alla typer av papperskorgar, kärl, containers, tankar och liknande för att via intelligent mätning trådlöst  skicka statusrapport direkt till din dataskärm för optimal planering av tömningarna.  

All information nås genom att logga in på websidan från kontoret eller lastbilen via dator, mobil eller platta.  

För mer info maila: CleanFlex@svelog.se

Om kärl byts ut på specifika platser så kan SveLog CleanFlex även monteras på konsol ovanför kärlet, t.ex. så här:

All data ser man på datorn, mobilen eller plattan. Detta medför att tömningar utförs när behållaren är full, varken för tidigt eller för sent. Besparingen i transporter blir betydande.

Ett exempel på nöjd användare är Contract Services Specialist Hannah Forbes på Dublin Airport som säger: "Efter att ha installerat lösningen har vi kunnat gå från att tömma 840 containrar fyra gånger om dagen till att bara tömma 80 containrar per dag. Detta har ökat vår operativa effektivitet med 90% och resulterat i betydande kostnadsbesparingar. Lösningen har också gett oss data som har gjort det möjligt för oss att känna igen topptider i områden och från det justera personalfördelningen i dessa områden samt öka kapaciteten för avfallsbehållare vid behov."

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

© Copyright Svenska Miljö Logistik