SveLog Smart Sortering   för kontor, lunchrum,  allmänna platser, hotell, mässor och andra platser där man önskar en snygg och prydlig automatisk sorteringsstation som jobbar rent och snyggt och ljudlöst. 
Öppna luckan, släpp ner skräpet. Stäng luckan och sortering sker automatiskt till rätt behållare!
  • Automatisk scanning och sortering.
  • Självlärande programvara.
  • Komprimerar automatiskt papper & plast i varsin behållare.
  • Extremt tysgående process.
  • Passar i kontorsmiljö och liknande ljudkänsliga miljöer.
  • Fyllnadsgraden i varje behållare syns på displayen.

Kapacitet: Okomprimerat 300 liter.  Komprimerat 800 liter.

Anslutning:  El 230 V och  WiFi och LAN internet.

Mått: Bredd 120 cm. Djup 60 cm. Höjd 140 cm.

Snabb och enkel sortering med automatisk sortering.

Minskade kostnader för avfallshantering.

Skapar en mer hållbar attityd i arbetsmiljön internt och utåt.

Stärker miljöpolicy och hållbarhetsprofil.

För mer info och priser maila till: SmartSortering@svelog.se


Sensorer som övervakar fyllnadsnivå skickar data i realtid till appen. Logga in och se status direkt på skärmen för fyllnadsgrad och därmed också behovet av tömning. Sparar tid, pengar och miljö!

 Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö, 08 – 504 900 42

© Copyright Svenska Miljö Logistik